Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG

1.1. Nhân sự chủ chốt

PGS. TS Phạm Thị Anh

Viện trưởng – Trưởng Bộ môn Môi trường

Th.S Phan Văn Thắng

Phó Viện trưởng

Th.S Lê Quỳnh Mai

Phó Viện trưởng

TS. Lê Quang Thành

Phó Viện trưởng

Th.S Huỳnh Văn Thành

Phó Viện trưởng

TS. Mai Lựu

Trưởng Bộ môn Cầu đường

TS. Đỗ Thành Chung

Bộ môn Đường bộ

TS. Nguyễn Trọng Tâm

Trưởng Bộ môn Đường sắt Metro

1.2. Tên tổ chức

VIỆN NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO ĐÈO CẢ 

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÈO CẢ

– Tên viết tắt theo tiếng Anh: DCI

1.3. Trụ sở

– Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 02866 520 190

1.4. Nơi và năm được thành lập

– Tiền thân của Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông Vận tải trực thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 19/5/2004 theo Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 17/08/2023, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông Vận tải được đổi tên thành Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHGTVT của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.5. Lĩnh vực hoạt động

a) Đào tạo – Giáo dục – Truyền thông

– Giáo dục và đào tạo chuyên ngành: Cầu đường, Đường bộ, Đường sắt – Metro, Kỹ thuật môi trường, Quản lý an toàn và môi trường;
– Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, ứng dụng chuyên ngành các lĩnh vực có liên quan đến chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giảng dạy của Trường Đại học GTVT TP.HCM;
– Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bổ túc và thực hành tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, khai thác, kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải và môi trường;
– Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo, hội nghị;
– Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn;
– Tư vấn đào tạo nâng cao năng lực cho Ban quản lý, doanh nghiệp: Đào tạo quản lý chất thải rắn đô thị cho các cán bộ quận huyện ở TP.HCM; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp về quản lý chất thải nguy hại ở TP.HCM,…;

– Thực hiện các dự án về giáo dục môi trường, tổ chức các lớp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thông tin giáo dục môi trường: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị cho các tuyến kênh tại TP.HCM; Thiết kế cẩm nang tuyên truyền phòng, chống ngập, bảo vệ hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM; Nâng cao nhận thức của người dân về tác động môi trường khi sử dụng và thải bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến tiêu dùng bền vững,…

b) Nghiên cứu khoa học

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy cũng như phát triển công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải và môi trường;
– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực môi trường: Đánh giá ô nhiễm không khí từ hoạt động lưu thông phương tiện và đề xuất giải pháp kiểm soát khí thải; Đánh giá tác động môi trường và xã hội khi triển khai các dự án phát triển giao thông; Đánh giá hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp tại TP.HCM; Đánh giá mức độ ô nhiễm mùi hôi tại bãi chôn lấp và đề xuất giải pháp giảm thiểu; Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP.HCM; Hiện trạng sử dụng và xả thải sản phầm nhựa dùng một lần ở TP.HCM, tác động và đề xuất giải pháp giảm thiểu; Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và hiệu quả của công nghệ tái chế chất thải nhựa thành vật liệu xây dựng bằng kỹ thuật đánh giá vòng đời (LCA); Hiệu quả môi trường của công nghệ nhiệt phân chất thải nhựa và sự lựa chọn của doanh nghiệp tái chế năng lượng; Nghiên cứu triển khai các hệ thống xử lý môi trường (khí thải, nước thải, …);
– Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, cấp thoát nước đô thị, …) và đề xuất các giải pháp thích ứng;
– Nghiên cứu đề xuất các vấn đề về quy hoạch, chiến lược, cơ chế chính sách phát triển giao thông, an toàn giao thông, tổ chức vận tải và môi trường.

c) Tư vấn và chuyển giao công nghệ

– Lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư và lập thủ tục môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ …);
– Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho các dự án phát triển giao thông công cộng: tuyến xe buýt nhanh BRT1 (Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ) và 1 số tuyến đường sắt đô thị (tuyến 1, 2, 5 – TP.HCM và tuyến 3 – Hà Nội);
– Tư vấn giải pháp xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải nhựa, kiểm soát mùi hôi tại bãi chôn lấp, …
– Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, …;
– Thực hiện khảo sát, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường: đất, nước, không khí, chất thải rắn;
– Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn – tiết kiệm năng lượng;

– Tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình, đánh giá chất lượng thiết bị, phương tiện, kết cấu hạ tầng công trình giao thông vận tải và giàn khoan;
– Triển khai ứng dụng các công nghệ mới, tổ chức sản xuất, sản xuất thử trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ kim loại, vật liệu mới và kết cấu hạ tầng công trình giao thông, môi trường, cấp thoát nước và dân dụng.

1.6. Cơ cấu tổ chức

1.7. Tình hình nhân sự

Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả luôn chú trọng vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm công việc. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên tham gia hoạt động tại Trung tâm được đào tạo và có trình độ chuyên môn cao, trong đó có:

1.8. Quan hệ hợp tác trong và ngoài nước

Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả không ngừng mở rộng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm kết hợp nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học và thực hiện các hợp đồng kinh tế – khoa học.
a) Hợp tác trong nước
Viện có nhiều hợp tác, liên kết với các Viện Nghiên cứu, các Trung tâm Công nghệ, các Sở Ban Ngành, … trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực góp phần bảo vệ môi trường:

– Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
– Sở Khoa học Công nghệ
– Sở Giao thông vận tải
– Ban Quản lý các khu công nghiệp
– Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông TP.HCM
– Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM
– Trung tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước Thành Phố
– Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường (Trung tâm ETM)
– Trung tâm Nghiên cứu Nhiệt đới Việt – Nga
– Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE)

– Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

– Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

– Viện Tài nguyên Môi trường
– Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM
– Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

b) Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế là nhân tố quan trọng để phát triển năng lực. Viện đã tạo lập được các liên kết với các trường đại học, các viện và các trung tâm nghiên cứu ở các nước trên thế giới nhằm tạo cơ hội hợp tác trong đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
– Viện Công nghệ Châu Á (AIT) – Thái Lan
– Đại học Chulalongkorn – Thái Lan
– Đại học Wageningen – Hà Lan
– Đại Học Bauhaus – Đức
– Đại học Kyushu – Nhật Bản
– Đại học SUTD – Singapore

HỒ SƠ PHÁP NHÂN

Hồ sơ pháp lý của Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả bao gồm:
– Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tải trực
thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 102/ĐK-KHCN ngày 27/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cấp;
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2004;
– Giấy chứng nhận số 25/GCN-BGTVT ngày 31/5/2019 về việc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Giao thông vận tải cấp;
– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HCM-00062323 do Sở Xây dựng cấp ngày 29/3/2022;
– Nghị quyết số 31 – NQTTLĐ ngày 09/12/2020 về việc giao quản lý, vận hành hoạt động của Phòng thí nghiệm thuộc Trường;
– Quyết định số 43/QĐ – ĐHGTVT ngày 27/01/2022 của Quyền Hiệu trưởng Trưởng đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ Giao thông vận tải quản lý, khai thác Phòng thí nghiệm thực hành Công trình giao thông để phục vụ các hoạt động đào tạo. nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ;
– Thông báo số 693/TB-ĐHGTVT ngày 21/12/2021 về việc ủy quyền ký chứng chỉ thí nghiệm viên và giấy chứng nhận thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông và văn bản liên quan đến tổ chức đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông;
– Quyết định số 595/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/08/2023 về việc đổi tên Trung tâm NCKH & PTCN GTVT thành Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quyết định số 638/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/09/2023 về việc điều chuyển và bổ nhiệm bà Phạm Thị Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả trực thuộc Trường Đại hoc Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.