Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO ĐÈO CẢ

Địa chỉ: Tầng 7 Khu D, Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02866 520 190
Email: dci@ut.edu.vn